برنامه ریزی ،آزمون و مشاوره امتحان دستیاری و ...| آکادمی علوم سلامت

بهترین ها را از بهترین ها بخواهید

آزمون مشاوره و برنامه ریزی دستیاری

3000

نفر ثبت‌نام در دوره

آزمون مشاوره و برنامه ریزی دستیاری

150

عدد دروه آموزشی

آزمون مشاوره و برنامه ریزی دستیاری

۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

آزمون هایی با بیشترین تعداد شرکت کنندگان .

نظرات برخی از کاربران سایت آکادمی علوم سلامت

بدون شک ما قدردان نگاه سبزتان هستیم !